Đóng chip VGA Macbook tại Đà Nẵng

iFix Center là trung tâm chuyên sửa chữa các lỗi liên quan đến card màn hình VGA của Macbook. Thay chip VGA, chuyển VGA rời sang VGA share (Onboard).

Top

 (0)